Polityka prywatności serwisu www.gramelstore.com 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług 

gramelstore poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

“Kacper Śliwa Gramelstore” z siedzibą w Goszczy 

NIP 6821793329 REGON 388472669 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z 

odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i 

aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz 

w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 

stronami umowy. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 

następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione 

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam 

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich 

danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które 

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich 

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez 

serwis Gramelstore. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz 

regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do 

dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT. 

Polityka Plików COOKIES 

Polityka plików “cookies” serwisu Gramelstore 

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w 

urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 

internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer. 

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator 

wykorzystuje te pliki do: 

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie 

serwisu 

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z 

jego preferencjami wyświetlić stronę 

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji 

użytkownika. 

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w 

szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce 

prywatności. 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność 

z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach 

wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego 

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia 

użytkownika. 

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 

– Google Chrome: 

www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

– Safari: 

www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej 

użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.